29 November 2012

SUPPORT the 'Melting Pot Foundation' with a 'Sprællemand'...Danish 'Jumping Jack'

  
by illustrator Helle Vibeke Jensen 
Sprællemand
Julepakke fra Meyers
dansk

Vi spræller penge ind til et godt formål

Køb sprællemanden og støt fonden Melting Pots arbejde for, gennem madprojekter, at forbedre 
fremtidsmulighederne for udsatte mennesker.

Sprællemanden er illustreret helt særligt til julen 2012 af illustrator Helle Vibeke Jensen.

Læs om fondens arbejde på meltingpotfoundation.org

Blandt projekter, fonden har iværksat, kan nævnes et resocialiseringsprojekt med etablering af madskoler i de danske fængsler samt etableringen af madskolen GUSTU i La Paz, Bolivia, med tilhørende restaurant og bageri. Et projekt, der realiseres i samarbejde med den danske NGO IBIS. 
50,- Dkr
ORDER HERE / LÆG I KURV HER
Christmas Packs from Meyers
english

We're jumping money for a good cause.

Buy a jumping jack and fund 'Melting Pots' that supports work through food projects and opportunities 
for better future of disadvantaged people

Jumping jack was illustrated especially for Christmas 2012 by illustrator Helle Vibeke Jensen.

Read more about the foundation's work: meltingpotfoundation.org

Among the projects this foundation has launched include a rehabilitation project with the establishment of food schools in the Danish prisons and the establishment of madskolen GUSTU in La Paz, Bolivia, with its restaurant and bakery. A project realized in cooperation with the Danish NGO IBIS.
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...